Monthly Archives: juli 2012

Fibernätverk!

Information till de som fått förfrågan/intresseanmälan till anslutning fibernätverk.

Länsstyrelsen pratar om en schablonkostnad på 20 000 kr för varje fastighet, fast hur dyrt eller billigt det kan bli vet man inte riktigt förrän projektering är utförd. Kostnaden kommer att bli beroende av hur många inom ett område som delar på den. 

Fördelen med fiber är ju att man i framtiden kan få flera behov tillgodosedda över denna, som TV, telefon, larm, datatrafik mm. Samt att den begränsning som finns för de flesta bredband på landsbygden idag både via ADSL och 3G (4G) byggs bort. Med alla surfplattor, smarta mobiler och datorer blir det trångt på det mobila nätet och vi vet inte hur länge vi får behålla våra kopparledningar. 

Det kommer att informeras och hållas flera möten innan något verkligen blir bestämt och den reella kostnaden kommer att presenteras innan man måste bestämma sig för om man vill gå med eller inte.

Projekt Bräkne modellen!

I dagarna har det skickats ut en intresseanmälan angående intresse för fiberkabel. Detta har gjorts i norra delen av Bräkne-Hoby. Vi är tacksamma om vi får in svaren så fort som möjligt. Glöm då inte att uppge kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning.