Monthly Archives: maj 2017

Artikel i BLT

Utvecklingsbolagets tjänster ökar

Allt fler servicetjänster förmedlas av utvecklings­bolaget Bräknebygden. Efterfrågan ökar både från företag och privata kunder. BRÄKNE-HOBY.

Bo Nilsson och Ola Pagels lämnade sina ledamotsuppdrag i utvecklingsbolaget Bräknebygdens styrelse. De har haft sina uppdrag sedan utvecklingsbolaget bildades 2011.

Utvecklingsbolaget, är ett svb-bolag som är ett allmännyttigt, ideellt och opolitiskt bolag. En eventuell vinst får inte delas ut till ägarna, utan ska återinvesteras i bolaget.

Under 2016 har Bräknebygden inriktat sig på att utveckla bolagets tjänster både till företag och till privatpersoner. Bräknebygden har tre personer anställda. Efterfrågan på tjänster som fastighetsskötsel, trädgård, liksom administrativa tjänster har ökat rejält under året.

Skötseln av Hoby Ekbacke ansvarar Bräknebygdens personal för. Motorsågsutbildningen har fortsatt liksom andra närliggande utbildningar. Ett 50-tal personer har deltagit.

Bräknebygdens fastighet i Bräkne-Hoby har ett företagshus och här hyrs sju kontor ut. Här har också Hoby företagarförening sina lokaler.

Styrelsen i utvecklingsbolaget och företagarföreningen består av ordförande Anders Ottesen, ledamöterna Joachim Persson, Annika Nilsson, Tonny Wahlström och Håkan Mattisson.

Bo Nilsson har lämnat styrelseuppdragen.