Monthly Archives: mars 2018

INFO möte!

Informationsmöte!

Bräknebygden AB (svb) inbjuder i samarbete med Maskinring Blekinge och Motivera Utbildning, till en informationsträff om olika utbildningskrav på grävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare, BE körkort, yrkesbevis, ESA 14 m.m. Nya krav på utbildningar för arbete på väg, nya krav ADR transport av farligt gods, krav som kommer på EBR m.m.

Syfte med träffen är att informera om de utbildningskrav och behörigheter som krävs för entreprenadmaskinverksamhet inom olika verksamheter t ex lantbruk, vägarbeten, byggverksamheter och transport mm. Deltagarna kan under träffen boka in sig för utbildningar/behörigheter.

Tid o plats! Tisdagen den 10 april, klockan 18.00. BBAB:s lokaler, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby,

Kaffe o fralla serveras.

Anmäl er till Gunilla 0734-15 67 32 eller info@braknebygdenab.se senast den 5e april.
 
Välkomna!