Monthly Archives: november 2018

Förändring av verksamheten

From 1 januari 2019 kan inte BBAB längre erbjuda RUT-tjänster inom lokalvård och trädgård. Den delen av verksamheten avvecklas.

För övrigt bibehållen verksamhet såsom anordning av kurser, frukostmöten, event osv.