Affärsidé

BRÄKNEBYGDEN AB (svb)
Utvecklingsbolaget är ett relativt nystartat företag med syfte att:

  • främja företagsutvecklingen i Bräknebygden och utveckla nätverk bland företagarna och ordna möten och andra för företagarna gemensamma aktiviteter
  • förmedla och sälja tjänster till och mellan företagen i bygden
  • arbeta med strukturfrågor såsom mark för bebyggelse för näringsverksamhet och boende i Bräknebygden
  • genom sin verksamhet skall bolaget bidra till att utveckla näringslivet samt slå vakt om företagens intressen i frågor
    som berör bygden och omfattar avsnitt som samhälls och företagsservice, kommunikation, marknadsföring och turism
  • bolaget skall bedrivas enligt reglerna för svb bolag d.v.s att bolaget skapats för att vara en motor för bygdens utveckling

Eventuell vinst återinvesteras i bolaget.

Ägarförhållande
Utvecklingsbolaget ägs av Förtetagarföreningen Bräkne-Hoby till 100%.