Artikel i BLT

Utvecklingsbolagets tjänster ökar

Allt fler servicetjänster förmedlas av utvecklings­bolaget Bräknebygden. Efterfrågan ökar både från företag och privata kunder. BRÄKNE-HOBY.

Bo Nilsson och Ola Pagels lämnade sina ledamotsuppdrag i utvecklingsbolaget Bräknebygdens styrelse. De har haft sina uppdrag sedan utvecklingsbolaget bildades 2011.

Utvecklingsbolaget, är ett svb-bolag som är ett allmännyttigt, ideellt och opolitiskt bolag. En eventuell vinst får inte delas ut till ägarna, utan ska återinvesteras i bolaget.

Under 2016 har Bräknebygden inriktat sig på att utveckla bolagets tjänster både till företag och till privatpersoner. Bräknebygden har tre personer anställda. Efterfrågan på tjänster som fastighetsskötsel, trädgård, liksom administrativa tjänster har ökat rejält under året.

Skötseln av Hoby Ekbacke ansvarar Bräknebygdens personal för. Motorsågsutbildningen har fortsatt liksom andra närliggande utbildningar. Ett 50-tal personer har deltagit.

Bräknebygdens fastighet i Bräkne-Hoby har ett företagshus och här hyrs sju kontor ut. Här har också Hoby företagarförening sina lokaler.

Styrelsen i utvecklingsbolaget och företagarföreningen består av ordförande Anders Ottesen, ledamöterna Joachim Persson, Annika Nilsson, Tonny Wahlström och Håkan Mattisson.

Bo Nilsson har lämnat styrelseuppdragen.

 

 

 

 

UTBILDNINGAR!

I samarbete med Motivera Utbildning kan vi, Bräknebygden AB (svb), (BBAB), skräddasy utbildningar, fortbildningar och kompetensutveckling inom transport och anläggning. Upptagningsområde, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun. Utbildningarna genomförs på Företagens Hus i Bräkne-Hoby.

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. Verksamheten kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Personalutbildning som genomförs med stor flexibilitet för att undvika onödigt produktionsbortfall idé och förnyelsearbete i samråd med kursdeltagare och uppdragsgivare kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av all personal god ekonomi och effektiv användning av resurserna för verksamhetens bästa Företagsanpassade företagsutbildningar.

Motivera Utbildning tillgodoser arbetsmarknadens parters utbildningskrav.

Exempel på utbildningar: 

  • Mobila Arbetsplattformar
  • Truckförarutbildning
  • Traversutbildning (kärnkraftgruppen KIKA)
  • Säkerhet på väg , arbete på väg
  • Grävmaskin- och hjullastarutbildning
  • Påbyggnadskurs för utmärkningsansvarig
  • Arbete på väg nivå 1 och nivå 2
  • Arbete på väg nivå 3A
  • Valideringsdagar, grävmaskin, hjullastare
  • Motorsågs körkort A-B

För mer information om utbildningarna ring Magnus Olsson 0730-63 03 50  eller gå in på Motiveras hemsida,
http://www.motiverautbildning.se

För mer information om tidpunkter och planering ring Gunilla Ohlsson 0457-47 00 19.

VÄLKOMNA MED ER FÖRFRÅGAN!!

________________________________________________________________________________