UTBILDNINGAR!

I samarbete med Motivera Utbildning kan vi, Bräknebygden AB (svb), (BBAB), skräddasy utbildningar, fortbildningar och kompetensutveckling inom transport och anläggning. Upptagningsområde, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun. Utbildningarna genomförs på Företagens Hus i Bräkne-Hoby.

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. Verksamheten kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Personalutbildning som genomförs med stor flexibilitet för att undvika onödigt produktionsbortfall idé och förnyelsearbete i samråd med kursdeltagare och uppdragsgivare kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av all personal god ekonomi och effektiv användning av resurserna för verksamhetens bästa Företagsanpassade företagsutbildningar.

Motivera Utbildning tillgodoser arbetsmarknadens parters utbildningskrav.

Exempel på utbildningar: 

 • Mobila Arbetsplattformar
 • Truckförarutbildning
 • Traversutbildning (kärnkraftgruppen KIKA)
 • Säkerhet på väg , arbete på väg
 • Grävmaskin- och hjullastarutbildning
 • Påbyggnadskurs för utmärkningsansvarig
 • Arbete på väg nivå 1 och nivå 2
 • Arbete på väg nivå 3A
 • Valideringsdagar, grävmaskin, hjullastare
 • Motorsågs körkort A-B

För mer information om utbildningarna ring Magnus Olsson 0730-63 03 50  eller gå in på Motiveras hemsida,
http://www.motiverautbildning.se

För mer information om tidpunkter och planering ring Gunilla Ohlsson 0457-47 00 19.

VÄLKOMNA MED ER FÖRFRÅGAN!!

________________________________________________________________________________

 

RUT tjänster

Här nedan ser du vilka tjänster vi kan erbjuda och vad det kostar att anlita oss.                                      

 • Städning        
 • veckostädning                                        
 • storstädning                                                    
 • flyttstädning
 • fönsterputsning
 • altanrengöring
 • Trädgårdsarbete
 • gräsklippning                                       
 • kantklippning           
 • häckklippning
 • lövkrattning
 • ogräsrensning, rabatter
 • röjning buskar o sly                      
 • snöröjning

Priser:
Innan RUT avdrag 250 kr/timme och person.
Efter RUT avdrag 125 kr/timme och person.
Framkörningsavgift till platser utanför Bräkne-Hoby tillkommer med 50 – 100 kr beroende på sträcka.

Utöver ovanstående arbeten kan du få hjälp med målningsarbeten samt mindre reparationsarbeten. Pris efter överenskommelse. Vi anpassar oss efter dina önskemål och behov.

Om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss så bokar vi in en träff då vi kommer överens om vilken tjänst du önskar och bestämmer tidpunkt när arbetet skall utföras.

Kontakta Gunilla Ohlsson på BBAB, tel. 0457-470019.

Välkommen med din förfrågan!!